Til hovedinnhold

Prisen gikk til Grong for hans arbeid med å kombinere sammenføyingsteknologi og metallurgi på en måte som gjør at egenskapene til aluminium utnyttes maksimalt også i lastbærende konstruksjoner.

Ifølge juryen er er teknologien original og ulik all kjent sammenføyningsteknologi rettet mot aluminium og kan bidra til betydelig verdiskapning i Norge.

Prisen består av et kunstverk og en sjekk til en samlet verdi av 150.000 kroner.