Til hovedinnhold

Teknologiinteressert fiskeriminister

Teknologiinteressert fiskeriminister

Publisert 29. januar 2014

Fiskeriministeren besøkte i går SINTEF Fiskeri og havbruk for å få mer innsikt i muligheter og begrensninger i kjølvannet av de visjonære rapportene som har blitt produsert de siste årene.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (Foto: NFD)

Ministeren viste særlig interesse for utvikling av en teknologistrategi for blå-blå sektor. –Det at ministeren er så opptatt av samarbeid på tvers av fiskeri, olje & gass og marin, er noe vi ser veldig positivt på, sier Karl Almås. –En målrettet satsing på teknologiutvikling er forutsetningen for å nå det potensialet vi mener ligger i næringa vår.

Innovasjon i klynger
I det nye Nærings- og fiskeridepartementet er man opptatt av næringsutvikling i klynger og at man må se på hele verdikjeden når det er snakk om å utvikle de marine næringene. For å sikre utvikling i leverandørleddet er det viktig med samarbeid mellom FOU, leverandører og industri. Det finnes gode eksempler fra andre næringer at klyngesamarbeid er en god måte å formalisere et slikt samarbeid. –Vi har vært koordinatorer i klyngesatsingen akvARENA i flere år og ser hvor viktig det er å løse utfordringer sammen og lære av hverandre, forteller Almås. –At ministeren spør hvordan myndighetene kan legge til rette for en næringstuvikling gjennom blant annet klyngesatsinger er veldig positivt.

Dialog med industrien
Departementet brukte dagen i Trondheim godt, og fikk møtt flere industriaktører som holdt presentasjoner og deltok i dialogen. –Det ble en hektisk, men veldig positiv dag. Vi ser frem til å jobbe for en blå-blå utvikling sammen med departementet, avslutter Almaas.

I tillegg til Elisabeth Aspaker og hennes politiske sekretær Victoria Braathen, deltok Trond Lysklett og Norvald Rønningen fra Aqualine, Knut Botngaard fra Botngaard og Tor Andersen fra Norsk Industri. Samt Geir-Ove Ystmark og Aina Valland fra FHL. Fra SINTEF stilte Karl Almaas, Jostein Storøy, Vegar Johansen og Ulf Winther.