Til hovedinnhold

Dette laboratoriet ved SINTEF har spilt en vesentlig rolle ved utviklingen av flerfaseteknologi – Norges viktigste oppfinnelse siden 1980 ifølge Aftenpostens fagjury. Foto: SINTEF

De siste dagene har Aftenposten satt fokus på resultatene av norsk forskning.

Åtte kandidater var utvalgt til kåringen av Norges viktigste nyskapning siden 1980.

SINTEF hatt en svært sentral rolle i teknologiutviklingen som ligger bak tre av de åtte oppfinnelsene. Dette gjelder GSM-teknologi, flerfaseteknologi og Ugelstadkulene.


Energi- og IKT-teknologier til topps

I sin papir- og nettutgave i dag, mandag 29. oktober, bekjentgjør Aftenposten at avisas fagjury har valgt flerfaseteknologien som sin vinner.

I juryen sitter Johan H. Andresen, eier og styreleder i investeringsselskapet Ferd, Mariann Ødegård, sjef i Kjeller Innovasjon, og Per A Foss, sjef i Patenstyret.

Folkejuryen på sin side, hadde mest sans for pionerinnsatsen som daværende SINTEF-forsker Torleiv Maseng og kolleger ved dagens SINTEF IKT har stått for.

Her handler det om radioteknologien som Europa valgte da det felleseuropeiske mobiltelefonsystemet GSM ble til.

Les mer kom kåringene her

Av Svein Tønseth

Ansattinfo mangler