Til hovedinnhold

Teknas Gullmedalje henger høyt. Den siste som fikk medaljen før SINTEF-sjef Unni Steinsmo, var Fred Kavli i 2008. Foto: SINTEF

Prisen ble delt ut under Teknas representantskapsmøte i Bergen.

Også konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group fikk medalje av samme valør.

Henger høyt

Gullmedaljen henger høyt og ble sist utdelt i 2008.

De to siste som har fått den er Fred Kavli og Erik Tandberg. Tidligere SINTEF-sjef Johannes Moe er den eneste i SINTEF som tidligere er tildelt medaljen.

I kriteriene for tildelingen heter det blant annet at medaljen "er en erkjentlighet og oppmuntring til norske ledere eller bedrifter/etater  for en spesiell og fremragende innsats som har skapt nye utfordringer og muligheter for norske teknologer."