Til hovedinnhold

SINTEF NBL, Norges Branntekniske Laboratorium, blir nå en del av et svensk-norsk samarbeid om brannforskning. Foto: SINTEF / Svein Tønseth

SINTEF NBL eies nå 100 prosent av SINTEF, og arbeider med brannteknisk forskning og utprøving i brannlaboratoriet på Tiller utenfor Trondheim. Laboratoriet har en god virksomhet og betydelige eksperimentelle ressurser.

- I intensjonsavtalen mellom selskapene er formålet at SP og SINTEF skal eie og drive NBL sammen, med SP som majoritetseier. På dette stadiet investerer vi sammen i utstyr og medarbeidere i det norske brannlaboratoriet. Dette skaper merverdi og utviklingsmuligheter for våre kunder, sier konsernsjef Maria Khorsand i SP.

 -Gjennom dette svensk-norske samarbeidet skaper vi en brannteknisk virksomhet som blir størst i Europa på mange områder, sier Reidar Bye, visekonsernsjef i SINTEF.    

Samarbeidet innebærer blant annet at Björn Sundström, som er sjef for SPs branntekniske virksomhet, går inn i styret i NBL.


Pressemelding fra SINTEF og SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut, 2012-12-18

 

 

Björn Sundström, enhetssjef, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Bjorn.sundstrom@sp.se Tel. +46(0)10 516 50 86

Ernst H. Kristiansen, konserndirektør SINTEF. ernst.kristiansen@sintef.no Tel. +47 93 05 93 05