Til hovedinnhold

Forskningssjef Arne H. Eide tar farvel med delegasjonen fra Sudan. Fra venstre rådgiver Eltayab Abuelgasin, lege og norsksudaneser Tarig Saleh, Arne H. Eide, helseminister Tabita Butrus Shokai og direktør for internasjonal helse, Isameldin M. Abdella.

Hensikten med besøket var å presentere SINTEFs engasjement innen internasjonal helseforskning, og å diskutere hvordan vi kan bidra til å utvikle helsetjenestene i Sudan. Arne H. Eide besøkte selv helseministeriet i Sudan i fjor, og har ellers god kontakt med Sudans ambassade i Oslo.

Den sudanske helseministeren uttrykte stor interesse for SINTEFs helseforskningskompetanse, og var særlig opptatt av samarbeid om mental helse, helsestatistikk og metoder for å bekjempe de store sykdommene tuberkolose, malaria og hiv/aids.

Sudans helseminister og SINTEF skal nå utarbeide en intensjonsavtale (MoU) for å sikre en langsiktig forankring av samarbeidet.

Les mer om SINTEF Helses prosjekter i lavinntektsland i Afrika og Asia - Internasjonale utviklingsprosjekter

Tekst og foto: Geir Tyrmi

Forskningsmiljø i SINTEF:
Levekår og tjenester
SINTEF Helse