Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Skreddersyr fritidsbåter i slunkent marked

Forskere fra Teknologiledelse bidrar til mer effektiv og tilpasset produksjon av fritidsbåter, gjennom masseprodusert skreddersøm.

Produksjon av fritidsbåter

Hydrolift i Fredrikstad er ansvarlig for et pågående forskningsprosjekt som skal gjøre norske småbåtprodusenter bedre i stand til å nyttiggjøre seg sine tradisjonelle konkurransefortrinn. Sentral i prosjektet er seniorforsker Lars Skjelstad ved SINTEF, som er forskningsfaglig ansvarlig for gjennomføringen. Han har forsket på masseprodusert skreddersøm i 15 år. Prosjektet PLAN (Planlegging og styring av småserie båtproduksjon), er støttet av Oslofjordfondet.

Les hele nyhetsartikkelen på Forskning.no.