Til hovedinnhold


I Byggforskserien til SINTEF Byggforsk, kan du se flere nye eksempler på hvordan man kan skape lunere uteplass, beskytte mot vind og innsyn og utnytte solvarmen bedre.
 
Anvisningen viser eksempler på utforming av enkle skjermvegger av tre samt løsninger med pergola, espalier og skjermer av duk.
 
Bygdetaljer rundt utendørs skjermer mot støy kan du også finne her. (Byggdetaljer 517.522.)

Fundamentering av slike konstruksjoner er behandlet i Byggdetaljer 517.631.