Til hovedinnhold

Skal forske på «digitalt naboskap»

Skal forske på «digitalt naboskap»

Publisert 8. september 2017
av Christina Benjaminsen for Gemini.no
Kan et nabolag eller en bydel utnytte digitale verktøy for å bli mer sosiale? Det skal forskere finne ut.
Digital og sosial? Dette SINTEF-prosjektet skal underøske effekten av digitale samarbeids- og delingsplattformer. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.
Digital og sosial? Dette SINTEF-prosjektet skal underøske effekten av digitale samarbeids- og delingsplattformer. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

I prosjektet «Sharing Neighbourhoods» skal forskere undersøke hvordan digitale verktøy kan bidra til lokal og sosial byutvikling.

– I dagens teknologiske samfunn oppstår det koblinger mellom byutvikling og moderne digitale plattformer. For eksempel har Uber og AirBnB innvirkning på transport og turisme i store byer. Studier viser også at menneskers bevegelser i byen er nært knyttet til vennskap i sosiale nettverk, sier SINTEF-forsker Jaqueline Floch som skal lede prosjektet.

Prosjektet skal undersøke effekten av digitale samarbeids- og delingsplattformer for sosialt samspill i bydeler og nabolag. Forskerne skal også se på de økonomiske følgene av det sosiale samspillet. Prosjektet vil involvere både byens beboere og frivillige organisasjoner. Det skal gjennomføres case-studier i tre organisasjoner som jobber med sosialt arbeid for å forstå hvordan sosiale medier og digitale verktøy faktisk brukes i dag. Forskerne skal deretter samarbeide med deltakerne for å utvikle nye konsepter, og evaluere eksisterende delingsplattformer.

«Sharing Neighborhoods» er et tverrfaglig prosjekt med seks partnere: SINTEF, NTNU, Trondheim Røde Kors i samarbeid med Saupstad Frivilligsentral, Fretex, Seniornett og Senior IKT. Prosjektet starter i september 2017 og skal vare i tre år. Prosjektet er finansiert av det nye programmet BYFORSK ved Forskningsrådet. Målet med BYFORSK er å utvikle ny innsikt og nye løsninger som bidrar til attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder.