Til hovedinnhold

De nye mediene er sosiale og publikum produserer eget innhold. Nordmenn er på verdenstoppen i bruk av tjenester som Wikipedia, Facebook og YouTube.

Den nye virkeligheten utfordrer etablerte kanaler for informasjon mellom det offentlige og innbyggerne, og det offentlige som leverandør av tjenester.

Web 2.0 handler om nye måter å omgås på og nye måter å dele informasjon på.

Det er fornyingsminister Heidi Grande Røys som inviterer pressen til SINTEFs fremlegging av sin rapport tirsdag 4. november.

Her er rapporten:
http://www.sintef.no/Informasjons--og-kommunikasjonsteknologi-IKT/Samvirkende-og-tiltrodde-systemer----/Prosjekter/eBorger-20---Den-alminnelige-borger-som-leverandor-av-offentlig-informasjon/
 

Kontakt: Petter Brandtzæg, tlf. 92806546, e-post: petter.b.brandtzag@sintef.no