Til hovedinnhold

Ansvarlige for delprosjekter:

Seniorrådgiver Tarald Rode, spesialrådgiver Jan W. Lippestad, forskningsleder Birgitte Kalseth og seniorforsker Pål E. Martinussen, alle SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse.

Professor Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU.

Seniorforsker Lisbeth Øyum og forskningsleder Hans Y. Torvatn, begge SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Teknologiledelse.


Støttepersonell:

Seniorforsker Jorid Kalseth og forskerne Kjartan S. Anthun, Karl-Gerhard Hem, Hilde M. Tradin og Rune Aarbø Reinaas, alle SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse.

Seniorforsker Kjertsti Bjørkeng, SINTEF Teknologi og samfunn avd. Teknologiledelse.