Til hovedinnhold

Terrorhandlinger. Jordskjelv. Tsunamier. Skogbranner. Norge og verden må være forberedt på nye ulykker og katastrofer.

Tverrfaglig redningstjeneste ved store aksjoner praktiseres på omtrent samme måte i dag som for 20-30 år siden.

Det må utvikles teknologi for å forbedre kommunikasjon og samhandling slik at innsatsledere og politi/ brann/helse-etater skal få bedre mulighet til å redde liv og begrense skadeomfang. Hvordan komme i gang med arbeidet?

 

FOREDRAG:

- Hvordan samhandler politi, brann og helseetatene i dag?
v/ Brigadesjef John Henrik Francke, Beredskapsavdelingen, Oslo Brann og Redningsetat

-Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom nødetatene?
v/ Fagdirektør Finn Mørch Andersen,  Rednings- og beredskapsavdelingen, Justis- og politidepartementet:

- Hvordan kan forskning bidra til å kartlegge mangler og utvikle en bedre tjeneste?
v/ Forskningsleder Jan Håvard Skjetne, SINTEF IKT