Til hovedinnhold

• Bekledning med integrert instrumentering: Det vil si klær med innebygde sensorer og kommunikasjonsutstyr.

• Bekledning med funksjonelle materialer: Det vil si klær med materialer som gir plaggene nye egenskaper ved temperaturforandringer eller andre endringer i miljøet som brukeren oppholder seg i.

Satsingen er flerfaglig. Her samarbeider SINTEF-forskere innenfor IKT, materialteknologi, fysiologi og produktdesign på tvers av grensene mellom sine respektive fag.