Til hovedinnhold

Nå gjennomfører de oppgavene på oppdrag for det nyetablerte selskapet Unimed Innovation.

Dette selskapet eies 100 prosent av Fondsstiftelsen ved St. Olavs Hospital. 

Else Thurmann-Nielsen er innleid som daglig leder for virksomheten.