Til hovedinnhold

Også denne uttestingen  foregikk ved St. Olavs Hospital og ble viet stor medieinteresse.

Over til fedmepasienter

Den nyeste store utprøvingsjobben er knyttet til utstyret som opereres inn på fedmepasienter i disse dager. 

– Det er et kjempespennende prosjekt, men det må understrekes at det er for tidlig å dra noen sikre konklusjoner av uttestingen før man har flere data, sier Else Thurmann-Nielsen.