Til hovedinnhold

Avtaleinngåelsen har ingen sammenheng med de forhold som senere har vært omtalt i norske medier om personlige møtehonorarer fra legemiddelfirmaet Merck. Da disse forholdene ble kjent for dagens ledelse i SINTEF Helse, var avtalen om fratredelse allerede inngått.

I følge avtalen skal Skjeldestad sluttføre påbegynte vitenskapelige arbeider før han fratrer. Disse arbeidene skal være avsluttet senest ved utgangen av 2008.

(Pressemelding 3. januar 2007)