Til hovedinnhold
SINTEF Byggforsk bidrar på regjeringens nye klimaportal
Relaterte tema

Publisert 1. april 2009

Nettportalen Klimatilpasning Norge nylig lansert på en konferanse om biomangfold i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Nettportalen på regjeringens hjemmeside skal gi samordnet og tilrettelagt informasjon om klimatilpasning til kommuner, bedrifter og andre som har behov for det. SINTEF Byggforsk har bidratt med faglig innhold.