Til hovedinnhold

Undersøkelsen bygger på intervjuer med 188 kommuneoverleger og 185 ledende helseadministratorer i kommunene, og er gjort på oppdrag av Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Det bør stilles tydeligere kommunale krav til legene. Kommunale planer og målsettinger bør få større gjennomslag både i avtaler og i det alminnelige samarbeidet med legene i kommunen, mener helseadministratorene i kommunene.
Undersøkelsen avdekker at kommuneoverlegene er mer tilbakeholdne i forhold til denne typen styringsmidler enn helseadministratorene, skriver SINTEF.

 

Les rapport her (øverst på lista)

{DynamicContent:Ansatt link}