Til hovedinnhold

Reidar Bye vil gå inn i SINTEFs konsernledelse og vil få en fremtredende rolle i styringen av SINTEFs forretningsdrift mot et stadig større internasjonalt marked.
Arbeidssted vil være ved SINTEF i Trondheim.

Reidar Bye er siviløkonom fra høyskolen i Bodø fra 1990. Han kommer fra stillingen som fabrikkdirektør ved Norske Skogindustrier ASA i Skogn. Han har tidligere en bred erfaring fra forskjellige stillinger knyttet til økonomistyring i samme konsern nasjonalt og internasjonalt.