Til hovedinnhold

Hva betyr dette for deg?
Du vil automatisk få beskjed om å laste ned ny klient/plug-in ved første pålogging etter oppgraderingen. Denne kan også lastes ned fra leverandøren JOINT Collaborations nettsider.

eRoom versjon 7.3 har en delny funksjonalitet, les mer HER.

Spørsmål?
Ta kontakt med JOINT Collaboration på support@joint.no eller
22 50 45 50 dersom du har spørsmål vedrørende dette.