Til hovedinnhold


Partikkelutfellinger i aluminiumslegeringer har stor betydning for materialets styrke og formingsegenskaper. Med moderne høyoppløsnings elektronmikroskopi, kan man nå studere utfellinger helt ned til noen få atomers størrelse.

 
Stolte vinnere: Sigmund J. Andersen og Calin D. Marioara ved SINTEF Materialer og kjemi

Kandidatene har gjort et pionerarbeid ved å kartlegge nanokrystallinske partikler som felles ut under varmebehandling av de mest brukte aluminiumslegeringer – en legeringstype med store industrielle anvendelser. De har også kartlagt utfellingenes atomære struktur, stabilitet og potensial for å gi legeringen økt styrke.

 Kunnskap om dette åpner muligheter for å utvikle aluminiumslegeringer med enda bedre egenskaper enn dagens materialer. 

Arbeidet er av fundamental karakter. Kandidatene har tatt i bruk avanserte metoder og anvendt disse på en mangfoldig og unik måte innenfor grunnleggende fysikalsk metallurgi. Arbeidet har foregått over lang tid, og har de siste årene ledet til en rekke vitenskapelige publikasjoner, som har vakt betydelig, internasjonal oppsikt.

Kontaktperson:
Sigmund J. Andersen, tlf.:  98 28 39 03, e-post: sigmund.j.andersen@sintef.no