Til hovedinnhold

SINTEF Byggforsk laget i 2012 rapporten "Systematisering av erfaringer med passivhus" på oppdrag fra Husbanken. Rapporten "Systematisering av erfaringer med passivhus - en oppfølging" er også skrevet på oppdrag fra Husbanken.

SINTEF Byggforsk har sett nærmere på syv norske passivhus-boligprosjekter, samt gjennomgått nye norske og internasjonale studier som er publisert siden forrige rapport forelå i januar 2012. Erfaringer med passivhus knyttet til tre temaer er analysert; kostnader, innemiljø og energibruk.

Rapporten viser at passivhus er et robust bygningskonsept for lavt energibehov og godt inneklima. Det er derfor behov for fortsatt oppfølging, både av prosjektene som dette arbeidet omfatter, og av nye prosjekter. Det er behov for å videreutvikle metoder for oppfølging, samt å anvende metoder slik at resultater blir sammenlignbare.

Rapporten peker også på at det er behov for mer kunnskap om helse og innemiljø i bygg generelt.


Les også: Økt kunnskap om passivhus

Seniorforsker Torer Frogner Berg

Kommunikasjonsrådgiver Kathrine Nitter