Til hovedinnhold

Håndbok 53 Trehus fra SINTEF Byggforsk er fullstendig oppdatert i henhold til nye byggeforskrifter (TEK10) som gjelder fra 1. juli 2010 og nye beregningsstandarder. Boka er også oppdatert i henhold til andre referansedokumenter (anvisninger i Byggforskserien og standarder). I tillegg inneholder den enkelte forbedrede konstruksjonsdetaljer.

– Alle som arbeider med trehus og er opptatt av å levere bygg med høy kvalitet, bør ha denne boka for å sikre utførelser som er oppdatert til de nye byggeforskriftene og konstruksjonsstandardene, sier seniorrådgiver Knut Ivar Edvardsen, som er en av forfatterne av boka.

Om håndboka
Trehus er den eneste boka i Norge som gir en samlet framstilling av konstruksjonsteknikken og det teoretiske grunnlaget for trehus. Boka tar sikte på å være en lærebok i trehusbygging på videregående skoler, høgskoler og universiteter, men skal også fungere som håndbok og oppslagsverk for byggmestere, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter.


Erfaring viser at boka dessuten er nyttig for selvbyggere og byggherrer som ønsker et grunnlag for å følge sin egen byggesak.

Hovedtemaene i Trehus er:
• planlegging og valg av hustype
• materialer og komponenter
• fundamentering og kjeller
• etasjeskillere
• vegger
• tak
• balkonger

Trehus er spekket med detaljtegninger og tabelloversikter som kan brukes direkte i prosjektering, materialvalg og valg av framgangsmåte. Tegningene kan brukes rett fra boka som vedlegg i en byggesak. Boka kan kjøpes gjennom SINTEF Byggforsks nettbokhandel.

   – Få land har en like stor andel trehus i boligmassen som Norge. Trehusbygging er en viktig del av norsk kultur, og trehus preger i stor grad bygningsmiljøet over hele landet.
   – I 1952 utga Byggforsk Trehus i dag. Boka ble et viktig bidrag til utviklingen av materialbesparende og rasjonelle trehuskonstruksjoner.
   – Trehusbøkene fra Byggforsk og senere SINTEF Byggforsk har siden vært viktige verktøy i en utvikling som har ført til at norske trehus er ledende internasjonalt når det gjelder tekniske, miljømessige og bruksmessige kvaliteter

Seniorrådgiver Knut Ivar Edvardsen

Web-journalist Kathrine Nitter