Til hovedinnhold

Blant annet utvikles et verktøy som kan bidra til å gjøre skadevirkningene av flom i byer mindre. Modellen kan senere også tilpasses til for eksempel skred og jordras.

For kort tid siden tok flommen i Provence menneskeliv og gjorde store materielle skader. Som et resultat av ekstremvær forventes det flere slike skader framover, og forebyggende tiltak blir derfor nødvendige.

Les sak på Forskningsrådets sider