Til hovedinnhold

Forskningssjef Jon Harald Kaspersen fra SINTEF (t.v.) og avdelingsleder Kristian Sveen fra IFE gleder seg over tildeling av 40 millioner kroner til videre utvikling av flerfaselaboratoriene. Foto: Thor Nielsen

 

Norges forskningsråd annonserte i dag tildeling av 505 millioner kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur, som omfatter laboratorier, databaser og vitenskapelig utstyr.

I alt 16 søknader ble tildelt midler. SINTEF deltar i seks av disse, som i sum har fått tildelt 216 millioner kroner. NTNU er sterkt representert, med deltakelse i hele 12 tildelinger.

 SINTEF deltar i følgende:

  • Flerfaseteknologi. National Research Infrastructure for Multiphase Flow. 40 millioner kroner. Vertsinstitusjon: IFE
  • MARINTEK: The Marine Technology Laboratories. Oppgradering og utvikling. 50 millioner kroner. Vertsinstitusjon: MARINTEK
  • Medisinsk teknologi: Norwegian Centre for Minimally invasive guided Therapy and medical technologies. 53,9 mill kroner. Vertsinstitusjon: St. Olav
  • Bioraffeneri: Norwegian Biorefinery Laboratory. 37,5 mill kroner. Vertsinstitusjon: PFI
  • CEDREN: Research infrastructure for environmental design of renewable energy research in CEDREN. 4,5 mill kroner. Vertsinstitusjon: SINTEF
  • Smart Grid: National Smart Grid Lab & Demo Platform. 28,6 mill kroner. Vertsinstutusjon: NTNU

I en pressemelding skriver Forskningsrådet: "Med dagens tildeling får landet 16 nye moderne og nødvendige forskningsinfrastrukturer, i form av laboratorier, databaser og utstyr. Dette legger grunnlaget for banebrytende forskning, fremtidig verdiskaping og attraktive forsknings- og utdanningsinstitusjoner."

 Les hele omtalen fra Forskningsrådet

Det er fortsatt et stort udekket behov for utstyr i norsk forskning. Forskningsrådet mottok i alt 70 søknader med en ramme på nesten tre milliarder kroner. Dette innebærer at SINTEF også deltok i flere gode søknader som dessverre ikke nådde opp i denne tildelingen.