Til hovedinnhold
Den positive utviklingen begrunnes med nye helikopter, bedre kompetanse, økte tekniske krav og økte krav til trening og anbefalte retningslinjer.

Norske sikkerhetskrav er strenge, men målet er enda tryggere transport de neste ti årene. SINTEF mener dette er realistisk, mens fagforeningen er redde for at EU-tilpasningen kan svekke anbefalingen.


Les rapporten her: