Til hovedinnhold

Zahl Pedersen er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innenfor driftsteknikk.

Som medlem av ledergruppa ved enheten "Lab and Test Facilities" i Statoil ASA har han ansvaret for den daglige driften av laboratoriene til Statoil i Trondheim, Bergen og Porsgrunn. Han tiltrår ved SINTEF 1. oktober.

SINTEF NBL as er Norges branntekniske kompetansesenter og har 30 ansatte. Selskapets virksomhet omfatter branntesting, dokumentasjon, forskning og konsulenttjenester. Virksomheten er rettet inn mot alle bransjer og deler av samfunnet hvor brann utgjør en risiko, med spesielt fokus på offshore-sektoren og sjøfartsnæringen.

Fra 1. januar 2014 vil SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut gå inn som majoritetseier i brannlaboratoriet i Trondheim. Dette gir et samlet brannteknisk miljø på over 100 ansatte som blir Europas største innenfor kompetanseområdet.

Av Svein Tønseth  

Paul Halle Zahl Pedersen
Tel: 957 80 962