Til hovedinnhold

Dokumentet ble første gang overlevert til statsminister Jens Stoltenberg ved hans besøk på Technoport i Trondheim i oktober. Senere er dokumentet presentert for flere politikere.

SINTEF og NTNU foreslår at det i løpet av en treårsperiode bevilges 150 millioner kroner mer til forskning innen fornybar energi pr. år, 50 millioner mer til forskning innen CO2-håndtering pr. år og en milliard kroner til investeringer i storskala laboratorier og vitenskapelig utstyr ved universiteter og forskningsinstitutter.
 
Disse vurderingene er i tråd med anbefalinger fra det norske lavutslippsutvalget, den britiske Stern-rapporten og EU-kommisjonen.