Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Norsk ultralydteknologi til Cape Town

Trondheimsforskere har installert et system med 3D ultralyd og bildeveiledning på et av Afrikas største barnesykehus. Det kan forenkle behandlingen av hjernesykdommer hos barn.

UltraLyd Cape Town
Den sør-afrikanske legen Llewellyn Padayachy tester ut ultralydutstyret med proben mot øyenlokket til pasienten. Foto: SINTEF

Tormod Selbekk og Reidar Brekken jobber begge med ultralyd til daglig ved SINTEF, og har doktorgrader innenfor ultralyd og kliniske anvendelser. Kollegene arbeider i Trondheimsmiljøet som er et av verdens fremste på bruk av ultralyd og 3D-bilder som veiledning under operasjoner i hjernen. Her har forskere, ingeniører og leger på St. Olavs Hospital samarbeidet i årevis, med gode resultater. Men herfra – og til Cape Town?

Les hele artikkelen på Gemini.no

Publisert 26. mai 2014

Kontakt

Ansattinfo mangler, avd. Medisinsk teknologi