Til hovedinnhold

En enebolig  på 100 m2 kan få en merkostnad på 80 000 kroner, i motsetning til tidligere overslag på 150 000 og 120 000 kroner. Rapporten regner at merkostnaden ved å bygge en enebolig som passivhus kan være tjent inn etter 12 år, grunnet lavere energiutgifter.

Les mer på regjeringen.no

Sivilingeniør Ingeborg Simonsen

Kommunikasjonsrådgiver Kathrine Nitter