Til hovedinnhold

Mer opptatt av komfort enn energisparing

Mer opptatt av komfort enn energisparing

Publisert 27. januar 2015
Det er ikke økonomisk gevinst som gjør at vi etterisolerer eller skifter vinduer for å spare energi. Det er ønsket om bedre komfort som ligger til grunn når nordmenn vurderer å oppgradere huset sitt.
(Illustrasjon: Clipart)
(Illustrasjon: Clipart)

Dette kommer fram i en doktorgradsavhandling SINTEF-forsker Åsne Lund Godbolt har skrevet.
Hun påpeker at myndighetene i alle år har antatt at strømprisen gjorde at folk ønsket å spare energi. –Om dette nå viser seg å være feil, kan det være en viktig årsak til at politiske energieffektiviseringstiltak, rettet mot husholdninger, ikke har vært mer vellykket.

I doktorgradsarbeidet viser forskeren hvordan forestillingen om den økonomisk rasjonelle forbrukeren har ligget til grunn for utformingen av norsk energipolitikk og har påvirket norske husholdningers energiforståelse og energiforbruk. Å endre måten man selger inn energitiltak på, ved å vektlegge argumenter knyttet til komfort, kan dermed på sikt være lønnsomt for alle som selger varer og tjenester til huseiere