Til hovedinnhold

Ved å kombinere kortreist energi med lokal videreforedling, kan Norge skape nytt, bærekraftig næringsliv i nord. Dette er hovedkonklusjonen i en rapport SINTEF, NGU, NTNU og Norut har utarbeidet på oppdrag fra UD.

Les mer, og se rapport

{DynamicContent:Ansatt link}