Til hovedinnhold
Enkeltkomponenter i toppen av en vindmølle kan veie over 25 tonn.

Les hele saken på nettstedet Innodesign.