Til hovedinnhold

Den forventede gjennomsnittlige avgangsalderen for arbeidstakere som er 50 år og eldre, har nemlig økt med seks måneder –  i pakt med målet som ble satt i avtalen. Avgangsalderen har økt mer for menn enn for kvinner.

SINTEFs evaluering viser at seniorfokuset har vært kraftigst i stat og fylkeskommuner, de to sektorene som også har det største innslaget av seniorer.