Til hovedinnhold

Effekten er nesten dobbelt så sterk i privat sektor som i kommunal sektor.

I staten og fylkeskommunene har avtalen derimot ikke påvirket sykefraværet, ifølge SINTEFs evalueringsrapport.