Til hovedinnhold

– Våre funn viser at partene i arbeidslivet ikke har vært flinke nok til å integrere de som står utenfor, og at myndighetene og partene i arbeidslivet ikke har funnet frem til de riktige virkemidlene på dette feltet, sier seniorforsker Solveig Osborg Ose.