Til hovedinnhold

Flere smakebiter av SINTEFs deltakelse på Technoport - en teknologifestival i Trondheim fra 19. – 22. oktober.

  • Lær om Flerfasehistorien - The multiphase flow history.
    SINTEF presenterer den på en 15 meter lang utstillingsvegg på Technoport. Stand nr. 163

  • Hør om fremtidens trådløse informasjonssamfunn - og betraktinger omkring Norges muligheter for å eksportere teknologi og tjenester.
    SINTEF arrangerer seminaret "Trådløs fremtid - Norges fremtidige levebrød?"

  • Tenk på begrepet "Kle deg smart" på en ny måte.
    SINTEF presenterer et populærvitenskapelig foredrag om SmartWear, som er intelligente tekstiler og bekledning med innebygd teknologi.

Under Technoport vil fagfolk, studenter, investorer, ulike næringer og folk flest møtes for å oppleve og forstå framtidas teknologi. Teknologien griper inn i alt vi gjør i løpet av en helt vanlig dag– synlig teknologi, hemmelig teknologi – forståelig og utilgjengelig, anvendelig, merkelig, snever og åpen teknologi.

Technoport skal åpne opp mellom teknologiområder og bransjer – og for at folk skal kunne oppleve, se, ta på og bli nysgjerrige på teknologi. Hvordan er teknologien tenkt ut? Hvordan virker den? Hvilke konsekvenser får den? Hvordan skal den brukes og hvordan vil den påvirke hverdagen til enkeltmennesket og samfunnet ellers?


Velkommen til Technoport 19. – 22. oktober 2005!