Til hovedinnhold

I panelet fra høyre: Stortingsrepresentant Rasmus Hansson MDG, BI-professor Jørgen Randers, Nils A. Røkke fra SINTEF og Toralf H. Thorsen fra Norsk Industri. På talestolen står Tore Amundsen fra Gassnova.

Skrinleggingen av planene om fullskala CO2-fangst på Mongstad, har reist viktige spørsmål som berører både klimapolitikk, verdiskaping og industripolitikk.  

For det globale klimaet er den revnende likegyldig om utslippet skjer her eller der. Men snakker vi om verdiskaping, ringvirkninger og klimaregnskap, er det avgjørende om dette skjer i Norge eller i utlandet.

Se foredragene til :
Jørgen Randers, Rasmus Hansson, Nils A. Røkke og Toralf H. Thorsen