Til hovedinnhold

Det viser en fersk reisevaneundersøkelse som SINTEF har utviklet for Statens vegvesen.

Nesten hele trafikkveksten mellom 2000 og 2008 har kommet i form av privatbiler. I følge undersøkelsen har det blitt nesten 8000 flere daglige reiser mellom Nordhordland og Bergen siden årtusenskiftet.

Bare litt over 700 av disse skjer med buss. Kollektivandelen er redusert fra 17 til 14 prosent.

SINTEF Teknologi og samfunn, Transportforskning