Til hovedinnhold


- SINTEF har resultatframgang for andre år på rad. Årsresultatet er godt, men det er fortsatt nødvendig å bedre driftsresultatet i noen av konsernområdene. Vi er avhengig av stabile inntekter for å investere i ny forskning og utvikle laboratorier av internasjonal klasse, sier konsernsjef Unni Steinsmo. 


Brutto driftsinntekter ble 1959 millioner kroner. Driftsresultatet ble 35 millioner kroner, mot 24 millioner kroner i 2005. Salg av eierandeler i en portefølje av knoppskytingsbedrifter og ytterligere nedsalg i selskapet Powel ASA bidro til et finansresultat på 52 millioner kroner.


Ingen eiere kan hente utbytte av overskudd fra forskningsvirksomheten i SINTEF-konsernet. Alt overskudd investeres i ny forskning, laboratorier og utvikling av ny kunnskap. I 2006 investerte SINTEF 50 millioner kroner i vitenskapelig utstyr.


12 prosent av SINTEF-konsernets brutto driftsinntekter i 2006 kom fra internasjonale oppdrag. 46 prosent kom fra oppdrag fra norsk næringsliv og 16 prosent fra offentlig forvaltning. I alt 19 prosent kom direkte fra Norges forskningsråd, i form av grunnbevilgninger, strategiske program og prosjektbevilgninger. Mange av oppdragene fra næringsliv og offentlig forvaltning er også delfinansiert av Forskningsrådet.

Les pressemeldingen