Til hovedinnhold

I dag åpner NTNU og SINTEF sitt nye nettsted Gemini.no. Dette blir heretter hovedkanal for forskningsformidling fra de to forskningsmiljøene i form av artikler, reportasjer, notiser, videoer og bildeserier.

Stoffet er ordnet i åtte hovedtemaer: teknologi; naturvitenskap; samfunn; humaniora; helse; fisk og havbruk; energi og miljø; og nyskaping. Det er mulig å søke på tema, undertema, stikkord og i fritekst.

Tusenvis av populærvitenskapelige artikler er lagt inn som tidligere har vært publisert i papirmagasinet Gemini siden 2003. Dette danner en solid kunnskapsbase.