Til hovedinnhold

Fagmiljøene ved MARINTEK, SINTEF og NTNU er internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling. Man vet ikke i dag hvilke behov for kunnskap om havrommet som vil finnes om 50 år, men det er åpenbart at et kunnskaps- og teknologisprang vil finne sted. Norge bør innta en offensiv posisjon for å ta del i dette. Det er bakgrunnen for prosjektet Ocean Space Centre.
 
Målet er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Senteret utredes i nært samarbeid mellom kunnskapsmiljøer som MARINTEK, SINTEF, NTNU og Havforskningsinstituttet samt sentrale næringsaktører som Teekay, Statkraft, Statoil, Ulstein Group, Det norske Veritas og Norges Rederiforbund.
 
En forstudie er finansiert av Nærings- og handelsdepartementet, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Rapporten fra forstudien vil bli overlevert til Nærings- og handelsdepartementet om få uker. Det er ikke tatt stilling til hvilke alternativer for konsept og lokalisering som skal anbefales, og utredningene fortsetter utover våren.
 
Mer informasjon finnes på www.oceanspacecentre.no
 

{DynamicContent:Ansatt link}