Til hovedinnhold

Antall brukere av omsorgsboliger per 1000 innbygger har doblet seg i perioden 2001 til 2007, og kommunene rapporterer om store behov, spesielt på områder som arbeid og kommunalt tilrettelagt botilbud.

Undersøkelsen som Sintef Helse har foretatt, er et ledd i Forskningsrådets evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Se rapporten