Til hovedinnhold

– Skal resultatet bli omega-3-oljer til humant konsum, må oljefabrikkene få råstoffet rett fra fileteringsbordet. Og skal kvaliteten bli høy nok til at oljen kan inngå i kapsler og matvarer, er gode renseprosesser bokstavelig talt alfa og omega, sier seniorforsker Ivar Storrø ved SINTEF Fiskeri og havbruk. 

Nasjonal satsing
Rensing av fiskeolje handler om alt fra fjerning av alt fra fargestoffer og uønskede fettforbindelser til eventuelle miljøgifter og stoffer som gir lukt og smak.

I SINTEFs nye mobile anlegg for utvikling av rensemetoder vil det også bli mulig å teste alle trinn som inngår renseprosessen.

– Fiskeoljeindustrien holder prosessene sine tett til brystet. I tillegg er det nødvendig å skreddersy renseprosesser for norsk silderåstoff, for å få dem teknisk og økonomisk optimale. SINTEF og NTNU har derfor gått sammen om en forsknings- og utdanningsoffensiv som skal tilføre norsk industri kompetanse både innenfor rensing og andre prosesser knyttet til produksjon av fiskeoljer, sier Storrø. 

Av Svein Tønseth