Til hovedinnhold

Godt besøkt SINTEF Nord seminar

7.mai holdt SINTEF Nord seminaret: "Kan forskning skape arbeidsplasser i nord?". Vi ønsket blant annet å belyse hvordan kunnskapsmiljø og næringsliv bør samarbeide for å skape moderne industri og nye arbeidsplasser i Nord- Norge. Seminaret var godt besøkt og ble avsluttet med en god diskusjon mellom panelet og publikum.

Se video av foredragsholderne her:

35DOIFf0rnw

Teknologi skaper muligheter
Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF

hEiEjk6HmBI

Ny, bærekraftig teknologi gir muligheter for fiskerisektoren
Forsker Lasse Rindahl, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

eiHd4yEs7ME

Industriutvikling med basis i gass, mineraler og en isfri Nordøstpassasje
Adm. direktør Jørn Eldby, SINTEF Nord AS

sxErSpsZUdw

Slik kan man sikre nok energi - og få lokal industriutvikling med på kjøpet
Forskningssjef Magnus Korpås, SINTEF Energi AS

8upeGb3mk7E

Hvordan dekke gapet mellom forskning og verdiskaping i nord?
Konsernsjef Jan-Frode Janson, Sparebank1 Nord-Norge