Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Den tvilsomme uvissheten

Etter en gjennomgang av den internasjonale debatten blant forskere om temaet menneskeskapt global oppvarming, er det relativt enkelt å konkludere med at tvil, skepsis og spørsmålstegn rundt både store og små temaer på feltet florerer i rikt monn.

Source: Du Zhenjun. Winds, 2010.

Gjennomgangen er publisert i rapporten Consensus and Controversy. The Debate on Man Made Global Warming.

Oppdraget er gjort for Det norske AS.

Forfatteren har også gitt en kort oppsummering i en kronikk publisert i Aftenposten den 13. april 2013.