Til hovedinnhold

SINTEF er prosjektleder for EUs største satsing innen bioenergi. Konferansen er en del av prosjektet NextGenBioWaste der hovedmålet er å fremme bruken av bioenergi i Europa. SINTEF arrangerer konferansen sammen med det italienske energiselskapet A2A som er en av de 17 partnerne i NextGenBioWaste-prosjektet.

 

Den første internasjonale konferanse om forbrenning av avfall og biomasse blir arrangert i Milano i Italia den 8.-10. oktober 2008.

 

Hovedfokuset vil være på de tekniske aspektene ved biomasse og avfallsforbrenning, og målet er å presentere nye tekniske løsninger som vil bli kommersialisert i nærmeste fremtid. Tema som blir dekket er brenselpreparering og -håndtering, forbrenningsprosesser, korrosjon, beleggdannelse, askehåndtering og -utslipp.

 

De inviterte foredragsholderne er eksperter innen ulike områder knyttet til forbrenning av biomasse og avfall. Programmet er klart, og arrangøren lover en interessant konferanse.

 

 

Konferansens webside


Prosjektets hjemmeside


For mer informasjon, kontakt:

An Hilmo, SINTEF Energiforskning
telefon: 73 59 37 08/ 957 36 650,
e-post: ngbw-conference@sintef.no