Til hovedinnhold

I en reportasje på TV2 torsdag 3.mars ble det hevdet at SINTEF har økonomiske interesser rundt spesifikke teknologier for Mongstad-prosjektet, og at dette gir en dobbeltrolle som kan påvirke SINTEFs vurderinger i offentlig debatt.  

SINTEF avviser dette. SINTEF baserer sine vurderinger og offentlige uttalelser på fakta, vitenskapelige resultater og egen faglig kompetanse. SINTEFs fagmiljøer innen CO2-håndtering er internasjonalt ledende.

SINTEF forsker aktivt på alle typer teknologier for CO2-fangst. De rettighetene slike forskningsprosjekter medfører følger statens politikk for behandling av intellektuelle rettigheter i prosjekter med offentlig finansiering.

Det er ikke riktig at SINTEF er presset til å gi fra seg rettigheter til teknologi som kan bli brukt i Mongstad-prosjektet, slik det ble hevdet i TV2s reportasje. Det riktige er at SINTEF har frasagt seg en avtalefestet rettighet knyttet til teknologi for aminrensing som utvikles i det såkalte SOLVit-prosjektet. Dette er gjort etter egen vurdering for å unngå enhver tvil om SINTEFs objektivitet i et spørsmål med mye offentlig debatt.

SINTEF har derfor ingen kommersielle interesser i forhold til teknologi utviklet i samarbeid selskapet Aker Clean Carbon, og har heller ingen spesielle teknologipreferanser.

SINTEF har i kronikker i VG og Aftenposten presentert kritikk mot myndighetenes prosess rundt bygging av fullskala CO2-håndtering på Mongstad. SINTEF mener Mongstad er lite egnet for å bygge Norges første fullskala anlegg for CO2-fangst, og har anbefalt en anbudsprosess for å sikre uhildethet, teknologinøytralitet, rask progresjon og lavere kostnader. Disse anbefalingene harmonerer dårlig med påstander om økonomiske interesser knyttet til utbygging av Mongstad med bruk av en spesifikk teknologi.

I møter med Olje- og energidepartementet har SINTEF påpekt det samme, og anbefalt en internasjonalt inkluderende prosess for å vurdere helserisiko i forbindelse med CO2 rensing. Vi imøteser responsen på våre forslag til en åpen, internasjonal og teknologinøytral prosess for realiseringen av det første gasskraftverket med CO2-rensing i Norge.

{DynamicContent:Ansatt link}

SINTEF er et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen fangst, transport og lagring av CO2 (CCS). Vi samarbeider tett med NTNU og andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer på området. SINTEF er involvert i forskning innen de aller fleste aktuelle teknologiene for CO2-fangst, som post combustion rensing, pre combustion rensing, og oxyfuel prosesser.

Innen CCS utfører vi forskning for store industrielle industriaktører nasjonalt og internasjonalt. Et av våre CCS forskningsprosjekter innen CO2 rensing er SOLVit som er hovedfinansiert av GASSNOVA og Forskningsrådet og som ledes av Aker Clean Carbon med partnere fra kraftindustrien. SINTEF er leder for International CCS Research Centre (BIGCCS), som er et Centre of Excellence innen CCS opprettet av Norges forskningsråd i 2009 med 10 industrielle partnere.

Vi er også leder for lagringsprosjektet CO2Fieldlab som er finansiert av norske, franske og britiske myndigheter med ledende partnere innen området.  SINTEF er en av de største aktørene innen CCS-forskning i EUs rammeprogrammer for forskning.

Les mer om CCS her