Til hovedinnhold

Professor Lars Arnberg (til v.) og forskningsleder Ragnvald Mathiesen er tildelt SINTEFs pris for fremragende forskning.
Foto: SINTEF/Geir Otto Johansen

Ved hjelp av synkrotron-røntgenstråling har de to prisvinnerne utviklet en avbildningsmetode som for første gang gjør det mulig å studere størkningsforløp i metaller ved videomikroskopi mens størkningen skjer.

”Metoden bidrar til en økt fundamental forståelse av komplekse metallstørkningsprosesser, som igjen er viktig for å oppnå bedre kontroll av mikrostrukturen til støpte aluminiumsprodukter”, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Mikrostrukturen som dannes under størkning er viktig for styrken, seigheten og korrosjonsbestandigheten til det ferdige produktet.

– Bildene har gitt viten som kan bidra til at bilindustrien i enda større grad vil erstatte tunge ståldeler med støpte deler i lettmetall, opplyser de to prisvinnerne.

Eksperimentene ble gjennomført ved synkrotronfasilitetene til ESRF i Grenoble.

"Arbeidet viser på en fremragende måte hvordan storskala eksperimentell infrastruktur kan føre til betydelige fremskritt innen materialforskning, og at norske forskningsmiljø kan hevde seg internasjonalt ved å ta i bruk slikt utstyr. Arbeidet er et resultat av tett samarbeid mellom SINTEF og NTNU, og bidrar til å styrke miljøets internasjonale posisjon innenfor området”, skriver juryen i sin bedømmelse.

Hver av prisvinnerne mottar 50 000 kroner.


Av Svein Tønseth