Til hovedinnhold

Ulykken skjedde ved en eksplosjon i forbindelse med et SINTEF-prosjekt ved NTNUs varmetekniske laboratorium på Gløshaugen. En ansatt fikk ansiktskader, og ble kjørt til St. Olavs Hospital. To andre som var til stede i laboratoriet fikk ikke fysiske skader, men vil blant annet få sjekket hørselen.

Situasjonen ble raskt brakt under kontroll. Politiet har vært på stedet, og Arbeidstilsynet er koblet inn.

SINTEF ser svært alvorlig på hendelsen, og vil samarbeide tett med Arbeidstilsynet og politiet for å finne årsaken og bidra til at tilsvarende ulykker ikke skjer senere.


Kontaktperson for media: